Wydział operacyjno-szkoleniowy

Starszy technik
st. sekc. Piotr Cierpicki
tel. 0-89 764 98 36


Dyspozytorzy:
st. asp. Andrzej Bryl
mł. asp. Piotr Błocki
st. ogn. Jan Dąbrowny
mł. ogn. Paweł Rynkiewicz
st. sekc. Piotr Kłosowski

tel. 0-89 764 98 00

Powered by FJT