Jednostka Ratownicza-GaśniczaDowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Bartoszycach
mł. bryg. Bogusław Krajewski
tel. (089) 764 98 34

 

 

 

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
st. kpt. Grzegorz Kaszuba
tel. (089) 764 98 19

Powered by FJT