Nabór do służby

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie zmianowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 764 98 32.

Ostateczny termin składania dokumentów: 12 września 2019 r. do godz. 15.30.

Dokumenty kandydaci składają  w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w  Bartoszycach, ul. Bema 36 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (z dopiskiem: „Nabór do służby 2019”) lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
ul. Bema 36, 11-200 Bartoszyce.

Dokumenty złożone po terminie nie będą  brane pod uwagę.

Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Załącznik nr 1 - zaświadczenie

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Powered by FJT