Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego

Utworzono: czwartek, 14, marzec 2019 st. kpt. Piotr Kowalski

Z dniem 14 marca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach kpt. Krystianowi Masalskiemu.


Decyzje komendant wojewódzki PSP wręczył w obecności m.in. swojego zastępcy bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komenda Powiatowego PSP w Bartoszycach bryg. Andrzeja Harhaja.


Zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk - KW PSP w Olsztynie.

Powered by FJT