GALA FINAŁOWA KONKURSU ORLEN DLA STRAŻY POŻARNEJ

Utworzono: wtorek, 02, październik 2018 st. kpt. Piotr Kowalski

27 września 2018 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się Gala Finałowa Konkursu ORLEN dla Straży Pożarnych.W trakcie Gali zostały wręczone symboliczne czeki przedstawicielom jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całej Polski objętych wsparciem. Wśród obdarowanych znalazła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, którą reprezentował Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. mgr Bogusław Krajewski.

Te wydarzenie było podsumowaniem tegorocznej edycji „Programu pomocy jednostkom straży pożarnej”. Blisko 4 miliony złotych PKN ORLEN przeznaczył łącznie w 2018 r. na wsparcie straży pożarnych w Polsce. Ponad 2 miliony złotych z tej kwoty trafiły do 360 jednostek ochotniczych i państwowych jednostek w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”. W uroczystej Gali wręczenia symbolicznych czeków wzięli udział Pan Premier Mateusz Morawiecki i Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Na gali byli obecni: wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, przedstawiciele komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych.

Środki zostały przeznaczone na projekty, których celem jest doposażenie jednostek, a tym samym poprawa ich gotowości bojowej i skuteczniejsza pomoc potrzebującym.

Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach otrzymała darowiznę w wysokości 5.000 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu ratownictwa chemicznego, tj.: zestawu urządzeń pomiarowych: miernika Altair 4X Atex oraz detektora jednogazowego Drager.

Źródło: www.straz.gov.pl.

Powered by FJT