Kolejny kurs pierwszej pomocy dla najmłodszych

Utworzono: środa, 18, kwiecień 2018 st. kpt. Piotr Kowalski

14.04.2018 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbył się kolejny kurs pierwszej pomocy. Tym razem odwiedziły nas dzieci z rodzin zastępczych, a pomysłodawcą spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.


Po rozesłaniu zaproszeń do naszej Komendy przyszło szesnaścioro dzieci w wieku 6-15 lat. Tematem przewodnim było postępowanie z osobą nieprzytomną oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora.

Przy okazji chcielibyśmy poinformować, iż w naszym mieście przybyły dwa następne ogólnodostępne defibrylatory AED. Znajdują się one w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ulicy Warszawskiej 3 oraz w Ośrodku Kuratorskim nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 33.

Opracowanie: sekc. Piotr Kłosowski.

Powered by FJT