"Czad i ogień. Obudź czujność." - szkolenie dla zarządców i administratorów budynków mieszkalnych

Utworzono: piątek, 24, luty 2017 kpt. Piotr Kowalski

W środę, 22 lutego w siedzibie Komend Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie informacyjne z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych, którego tematyką była bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych.W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się budynkami mieszkalnymi oraz mistrzowie kominiarscy Jacek Paluch oraz Leszek Szestakowski. 
Podczas spotkania omówiono wiele zagadnień związanych z eksploatacją przewodów kominowych m.in. przypomniano o obowiązkach dokonywania okresowych kontroli i czyszczeń oraz przedstawiono zdjęcia i filmy przedstawiające skutki nieprawidłowej eksploatacji kominów. Szkolenie zakończyło się dyskusją i wręczeniem uczestnikom wyciągów z przepisów budowlanych i przeciwpożarowych oraz materiałów informacyjnych dot. prawidłowej wentylacji.

Organizatorami szkolenia była Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach.

Powered by FJT