Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi kompleksową realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Przetarg na "Termomodernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach"

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach".

Czytaj więcej...

Tydzień Patriotyczny i "Akcja sadzenia modrzewi"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w „Tygodniu Patriotycznym”, który odbędzie się w dniach 24 kwietnia – 3 maja 2015 r. oraz „Akcji sadzenia modrzewi” zaplanowanej na 25-26 kwietnia.

Czytaj więcej...

Zapobiegajmy pożarom - eliminacje wojewódzkie

W poniedziałek, 16 lutego w siedzibie ZOW ZOSPRP w Olsztynie przeprowadzone zostały eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Zapobiegajmy Pożarom".

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw w 2015 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2015 rok".

Czytaj więcej...

16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet.

Czytaj więcej...

Nabór do służby - terminy i wyniki II etapu


Terminy i wyniki II etapu naboru do służby w KP PSP w Bartoszycach.

Czytaj więcej...

Powered by FJT