Zapytanie ofertowe na dostawę paliw w 2015 r.

Utworzono: poniedziałek, 08, grudzień 2014 st. kpt. Piotr Kowalski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2015 rok".

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Ogłoszenie o zamówieniu

 Zapytanie ofertowe

 Formularz ofertowy

 Formularz cenowy

 Oświadczenie wykonawcy

 Wzór umowy  

 

 

 

 

 

Powered by FJT