Ćwiczenia „Gaz 2018”

Utworzono: wtorek, 30, październik 2018 st. kpt. Piotr Kowalski

26 października 2018 roku w Bartoszycach odbyły się ćwiczenia zgrywające z zakresu usuwania skutków awarii gazociągu wysokiego ciśnienia pn. „Gaz 2018”. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów bartoszyckiego, kętrzyńskiego i węgorzewskiego.


Ćwiczenia podzielone zostały na dwa etapy:

  • I etap – warsztaty metodyczne w siedzibie KP PSP w Bartoszycach prowadzone przez przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Tematyka dotyczyła infrastruktury przesyłowej, specyfiki przesyłania gazu oraz zasad postępowania podczas prowadzenia działań w przypadku rozszczelnienia rurociągów gazowych,
  • II etap – ćwiczenia praktyczne na terenie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej w pobliżu miejscowości Wiatrak pow. bartoszycki. Celem ćwiczeń było przede wszystkim sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas usuwania skutków awarii gazociągu z uwzględnieniem wykonania rozpoznania infrastruktury przesyłowej, dróg dojazdu, zaopatrzenia wodnego oraz założeń związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej gazu. Podczas ćwiczeń wykorzystano środki pozoracji (również dźwiękowe) oddające realistycznie warunki podczas awarii sieci gazowej.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy: JRG Bartoszyce, JRG Kętrzyn, JRG Węgorzewo, OSP Bezledy.

Zajęcia w ciekawy i praktyczny sposób wzbogaciły strażaków o nowy zakres informacji o specyfice i sposobie transportowania gazu.

Opracowanie: st. kpt. Marek Wojczulanis.

Powered by FJT