Zapytanie ofertowe na dostawę paliw w 2016 r.

Utworzono: piątek, 04, grudzień 2015 st. kpt. Piotr Kowalski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2016 rok".

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zapytanie ofertowe

 Zmiana treści zapytania ofertowego

Załączniki:

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie wykonawcy

 Wzór umowy

Powered by FJT