Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

 

„Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach”

Wartość przedsięwzięcia:  1 598 408,25 PLN

Dotacja NFOŚiGW:          1 550 408,25 PLN

 

Powered by FJT