Strażacki Tydzień

Utworzono: środa, 24, kwiecień 2019 st. kpt. Piotr Kowalski

W okresie od 15 do 21 kwietnia br. strażacy powiatu bartoszyckiego interweniowali 17 razy. Odnotowaliśmy 3 zdarzenia zakwalifikowane jako miejscowe zagrożenia, 14 pożarów i 1 alarm fałszywy z systemu monitoringu pożarowego.


W zakresie likwidacji miejscowych zagrożeń strażacy podejmowali interwencje związane m.in. z wypadkiem samochodu osobowego na drodze krajowej nr 57 w Bisztynku, pomocą policji w poszukiwaniach zaginionej osoby oraz pomocą w przywróceniu zasilania w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku.

Pożary jakie zarejestrowaliśmy w minionym tygodniu to przede wszystkim pożary traw, do których strażacy wyjeżdżali 11-krotnie. Pozostałe zdarzenia to pożar altanki w miejscowości Sędławki oraz 2 pożary śmieci.


Brak opadów i coraz wyższe temperatury sprawiają, że w lasach wzrasta zagrożenie pożarowe.
W związku z powyższym, apelujemy o nieużywanie otwartego ognia w lesie i jego pobliżu oraz zachowanie rozwagi podczas wiosennych wizyt w lesie.

Apelujemy również o niewypalanie traw, które stanowi ogromne zagrożenie dla lasów. Pożar nieużytków może z łatwością przenieść się na obszary leśne znajdujące się w pobliżu. Niekorzystnym czynnikiem zwiększającym zagrożenie jest silny wiatr, który wpływa na  na niekontrolowane rozprzestrzenianie się płomieni.

Powered by FJT