Pismo Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Utworzono: piątek, 16, luty 2018 st. kpt. Piotr Kowalski

Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".1 29576 mo1
Powered by FJT